Ballerups grønne tidslinje

Af Anonym (ikke efterprøvet)
29.05.18
Bæredygtighed er et ord, der fylder meget i den politiske dagsorden. Du kan her få et kort overblik over nogle af de grønne tiltag, der er sket i Ballerup Kommune gennem de sidste tre årtier.

1991: Grøn indkøbspolitik

Den daværende miljøminister, Per Stig Møller, kom i 1991 med et ’Forslag til strategi til fremme af en offentlig grøn indkøbspolitik’, og Ballerup Kommune tog initiativ til en kongres om grøn indkøbspolitik. Der deltog repræsentanter fra omkring 100 kommuner.

2000: Nyt grønt samarbejde

For at kunne være med til at vise vejen frem mod et bæredygtigt samfund indgik Ballerup Kommune i 2000 et samarbejde med Albertslund og København. Projektet kom til at hedde Dogme 2000 og var et forpligtende samarbejde om at gøre en ekstra indsats for at beskytte og forbedre miljøet og arbejde langsigtet for et bæredygtigt lokalsamfund.

Det medførte en række krav:

  1. Mindst 75 % af det offentlige fødevareforbrug skulle være økologisk
  2. Sprøjtegift måtte ikke anvendes
  3. Kommunen skulle efterleve miljømæssigt bæredygtige retningslinjer inden for bygge- og anlægsområdet
  4. Alt planarbejde havde bæredygtighed som overordnet mål
  5. Der skulle være udformet en miljømæssig, bæredygtig indkøbspolitik

2006: Nye mål for CO2-reduktion

Et af de første spadestik blev taget i 2006, hvor kommunen lagde et mål om at nedsætte CO2-udledningen med 25 % inden udgangen af 2015. For at nå visionen skulle både borgere, virksomheder og kommunen ændre adfærd, og Ballerup skulle investere i nye teknologier.

2008: Den 7. klimakommune i DK

Ballerup Kommune blev en af Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuner i 2008, og kommunen forpligtede sig dermed til at nedsætte CO2-udledningen med 2 % hvert år i en periode. Ballerup Kommune var den 7. kommune i Danmark til at forpligte sig, fortæller Bjarne Frimann Skov fra Danmarks Naturfredningsforening.

2011: Hjemmeplejen får elcykler

Hjemmeplejen i Ballerup Kommune fik i 2011 elcykler. Elcyklerne blev et alternativ til bilerne, så de ansatte kunne komme hurtigt frem på trods af stor afstand og modvind.

2011: Tilmelder sig Formel M-projektet

Ballerup Kommune blev en del af Formel M-projektet, hvis formål var at fremme bæredygtig transport og bæredygtig adfærd hos virksomheder, medarbejdere og borgere. Formålet var at reducere trængslen og CO2-udslippet i byen.

2012: 56 % økologi i de kommunale køkkener

2013: Kommunen vinder prisen ’Vores omstilling’

I 2013 vandt Ballerup Kommune sammen med Tryg, Nordea Liv&Pension, Siemens og TopDanmark prisen ’Vores Omstilling’ for et projekt i Lautrupgård om cykel- og kollektiv trafik som attraktivt alternativ til biler.

Virksomhedernes medarbejdere i Lautrupgård blev tilbudt et rejseplanstjek for at vise, at der både var tid, penge og CO2 at spare ved at tage cykel eller kollektiv transport frem for bilen.

Samtidig blev buskøreplaner tilpasset, hvilket medførte en passagerstigning på 50 %.

2013: Plejecenter Lundehaven får Ballerup Kommunes miljøpris

Plejecenter Lundehaven modtog diplom og check på 25.000 kr. for køkkenets imponerende økologiprocent på 86, som blev opnået inden for budgettet.

2014: CO2-reduktionen er oppe på 39 %

2014: Hjemmeplejen får elbiler

I 2014 fik hjemmeplejen i Ballerup Kommune 12 nye og moderne elbiler som et skridt mod grønnere transportvaner.

Kommunen blev tidligere certificeret som Grøn Transportkommune og forpligtede sig til at følge Trafikstyrelsens anbefalinger for grønne transportmidler.

2015: Tilmelder sig ’Energi på Tværs’

Ballerup Kommune tilmeldte sig i 2015 projektet ’Energi på Tværs’, et samarbejde mellem Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsregionen om at nå til en fælles energivision og omstilling til vedvarende energikilder. Visionen er at gøre hovedstadsregionens energisektor fossilfri i 2035 og gøre transportsektoren fossilfri i 2050. Det betyder, at der i 2050 skal kunne produceres vedvarende energi nok til at kunne dække det samlede energiforbrug. 

2015: 65 % økologi i de kommunale køkkener

2015: Mål om CO2-reduktion er nået

Kommunen nåede op på en CO2-reduktion på 50 % i 2015, og målet om at nå 25% inden udgangen af 2015 gik langt over forventning. Resultatet blev opnået ved en omlægning af el- og varmeproduktionen. Der er kommet mere grøn strøm i ledningerne, og i Ballerup Kommune er der blevet lagt flere fjernevarmerør, som især virksomhederne er blevet tilsluttet.

2017: Trafikken står for 29 % af den samlede CO2 udledning

2017: Ny affaldssortering

I 2017 var det globale materialeforbrug mere end tredoblet i løbet af de seneste fire årtier. Derfor fik Ballerup Kommune ny affaldssortering for at sikre en minimering af ressourcespildet. Affaldet sorteres i madaffald, plast/papir og metal/glas.

Det nationale mål er at genanvende minimum 50 % af husholdningsaffaldet inden 2022.

2017: Tre nye supercykelstier indvies

I 2017 blev fem nye cykelstier indviet i hovedstadsområdet, og tre af dem går gennem Ballerup:

  • Frederikssundsruten
  • Værløseruten
  • Ring 4-ruten C84

I Ballerup er der omkring 34.000 mennesker, der hver dag pendler til og fra arbejde.

2018: Rådhuset skal have solceller

I budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at investere i energivenlige tiltag og installere solceller på Ballerup Rådhus, så kommunens samlede CO2-udledning reduceres.

2018: Svømmehal får solceller på taget

East Kilbride Badet får solceller på taget, som skal nedsætte energiforbruget og samtidig sørge for, at bygningerne kan opbevare overskydende energi til senere formål. Det skal bl.a. bruges på den energi, der varmer vandet op eller bruges til strøm og ventilation.