Til skolerne i Ballerup

Ballerup Bibliotekerne tilbyder i 2019-20 for 6. år i træk konceptet ”LAB” (Laboratoriet for innovation og kreativitet), hvor elever løser udfordringer stillet af virksomheder.

LAB er en nem, sjov og meningsfuld måde at understøtte: 

  • "Åben skole", praktiske og anvendelsesorienterede undervisning
  •  elevernes kreative, innovative og entreprenante evner
  •  elevernes evne til at arbejder procesorienteret, til at organisere, kommunikere og samarbejde
  • give eleverne viden om erhvervslivet og inspiration til senere uddannelsesvalg.

LAB understøttes de 4 dimensioner i Læringsmålene:

Desuden understøtter LAB FN´s Verdensmål 17.17  (https://www.verdensmaalene.dk/maal/17)

Praktisk

I kan nu tilmelde jer LAB i skoleåret 2019/20, som forløber fra uge 3-24 i 2020 for alle 5. klasser i Ballerup kommune. 

Der afholdes lærerkursus torsdag d. 9. januar 2020 kl. 12-15 2020 på Ballerup bibliotek, Banegårdspladsen 1, Laboratoriet.

I kan tilmelde jer til LAB via https://skolenivirkeligheden.dk/ballerup eller direkte på mail til:

Mette Sahl Larsen

 Mette Sahl Larsen
 Telefon 41 75 00 70
 E-mail ms3@balk.dk

 

 

Her er de 6 virksomheder, der har sagt "ja" til at deltage i 2020: 


GN ReSound : Design af høreapparater 

PDF icon Conopor: Branding og PR gennem sociale medier (SoMe) Målgruppe: forældre 

(NB: denne udfordring vil muligvis blev justeret en smule til 2020)

Ballerup Kommune arkitekt Annegitte Hjort+ Ballerup Bibliotek (Banegårdspladsen)

Udfordring "Find den bedste måde at fortælle om bibliotekets tilbud på Ballerups nye banegårdsplads" (NB: denne udfordring vil muligvis blev justeret en smule til 2020)

(Udfordringen er under udarbejdelse. Foreløbigt tema: børn og biblioteker. NB: Max. 2 klasser pr. gang i fht denne udfordring)

(Udfordringen er under udarbejdelse. Foreløbigt tema: Vandkvalitet. Ideer til reduktion af forurening/minimering af udslip af farlige kemikalier i vores spildevand og drikkevand. Udgangspunkt i FN’s Verdensmål nr. 6).

LAB Hjemmeplejen(Udfordringen er under udarbejdelse. Foreløbigt tema: PR kampagne for "Hjemmeplejen" som arbejdsplads og uddannelsesvalg).

Arbejdsredskaber til deltagende lærere

Øvelser

LAB Billedkort (pdf)
LAB Netværksafklaring. Fase 2. Ark 1 (pdf)
LAB Netværksafklaring. Fase 2. Ark 1a (pdf)
LAB Værdikompas. Fase 3 (pdf)

 

Tidligere udfordringer fra virksomheder, der er blevet stillet i LAB

TECH

GoAppified: Tracking med beacons gennem brugerrejser

NETS: I et digitalt, kontaktløs samfund hvordan kan børn så få lommepenge? og hvordan betaler en familie i forlystelsesparken?

PDF icon lab_nets_smart_payments_udfordring.pdf

 

NATURVIDENSKAB

Udfordring; "Find på en sang, et spil, en film el.lign., der på en sjov og underholdende måde lærer folk kun at putte tis, lort og papir i toilettet."

a)   1/3 af jer har forældre som målgruppe

b)   1/3 af jeg har 4-8 årige som målgruppe

c)   1/3 af jeg har 10-14 årige som målgruppe

PDF iconvandspejlet_lab_okt_2018.pdf

 

LAB Vandspejlet
Vandspejlet : Hvordan forsinkes regnvand i kloakkerne?

 

FOREBYGGELSE

Oticon i Laboratoriet
Oticon: Forebyggelse af høretab

LAB Tryg
Tryg: Forebyggelse af brand i teenageværelset

LAB Tryg
Tryg: Bevidsthed om brug af cykelhjelm og forebyggelse af cykeltyveri

 

KOMMUNIKATION, KULTUR OG DESIGN

PDF icon UNICEF : Skolegang i 3. verdendslande (tryghed, geografiske afstande, katastrofer og toiletter)

PDF icon Conopor: Branding og PR gennem sociale medier (SoMe)
målgruppe: forældre

 

DBC/BIBLO: udvikling af site for børn/tweens 

LAB Arbejdernes Landsbank
Arbejdernes Landsbank: Viden til børn og unges om privatøkonomi,  ideer til digitale løsninger, PR og indretning af lokal filial

 Ballerup Kommunes arkitekt Annegitte Hjort+ Ballerup Bibliotek (Banegårdspladsen)

Udfordring "Find den bedste måde at fortælle om bibliotekets tilbud på væggen i oplevelseskorridoren"


PDF icon 
Ny Banegårdsplads i Ballerup: Arkitektur og pop up events

LAB Hjemmeplejen
Hjemmeplejen
: Personalet op på cyklerne og transport af medicin

Omtale i medierne

GoAppified

  Ballerup Bladet. 8.11.2016

DBC/BIBLO


DBC nyt 
Ballerup Bladet

https://bib.ballerup.dk/nyheder/nyt-fra-boern-unge/5-klasser-opfinder-hjemmeside-der-giver-boern-laeselyst (artiklen findes også i Ballerup Bladet, 7. maj 2019, sd. 9)

NOVAFOS

Ballerup Bladet, 8/5- 2018 sd. 19

UNICEF


PDF icon
elever_kom_med_nye_ideer_til_unicef_artikel_.pdf

Ballerup Banegårdsplads

OTICON

Ballerup Bladet om Laboratoriet

Flere fotos fra Eleverne imponerede de professionelle

Ballerup Bladet om Laboratoriet

Video fra samarbejdet med Oticon

Hjemmeplejen

Ballerup Bladet om Laboratoriet