Hjemmelåner - hvordan?

"Bogen kommer" kalder vi betjeningen af hjemmelånere og pleje- og pensionistcentrene.

Det opsøgende arbejde ved Ballerup Bibliotekerne er centraliseret, således at kommunens ca. 40 hjemmelånere, 6 Plejecentre, Botilbuddet Rødbo, Aktivitetscenteret Parkhuset og kommunens pensionistcentre, alle betjenes af Ballerup Bibliotek.

Bogen kommer hjem til dig:

Hvem kan blive låner?
Alle med svagt helbred, forskellige handicaps eller langvarigt syge borgere i Ballerup Kommune, der ikke selv kan komme på biblioteket, kan blive "hjemmelånere".
Ordningen gælder også, hvis du kan klare et biblioteksbesøg om sommeren, men ikke om vinteren.     

Hvad kan du låne?
Du kan låne nøjagtigt det samme som andre lånere, dvs. bøger, tidsskrifter, musik, cd-rom'er, videoer, dvd’er, bøger med stor skrift og lydbøger.
Lydbøger er bøger, som er indlæst i deres fulde udstrækning på en MP3-skive. Din CD-afspiller eller ghettoblaster, skal derfor kunne afspille MP3-skiver.  

Hvordan fungerer " Bogen kommer"?
Hvis du er interesseret i at blive hjemmelåner, er du velkommen til at ringe til Ballerup Bibliotek og høre nærmere om ordningen eller kontakt Jan Lund, 4175 0057, jlu@balk.dk, der er koordinator på området.
Du vil få materialer 1 gang om måneden - dog ikke i juli og december. Materialerne vil blive bragt ud til dig enten den første eller sidste onsdag i måneden.

Lydavis
Du kan også gratis abonnere på lydavisen. Lydavisen, der er indtalt på cd, indeholder stof fra lokalavisen. Abonnement tegnes via biblioteket.
Endvidere indlæses Kik & Lyt og "De 4 årstider", kommunens blad for pensionister.