Forny lån

Hvis ikke du overskrider lånetiden og der ikke er indløbet reserveringer på det lånte materiale, kan du forny dine lån .

Du kan forlænge dine lån svarende til op til 3 gange den lånetid, der gælder for den pågældende materialetype - se oversigt her.
Du kan få forlænget dine lån, hvis ikke der er indløbet reserveringer på det lånte materiale.  Du kan tidligst forny dit lån 7 dage før afleveringsfristen. Har vi skaffet materialet fra andre biblioteker,  kan du kun forny ved henvendelse til personalet.
Bemærk: Du får først en "forny-knap" frem, når du markerer den eller de titler, du ønsker at forny.

Sådan fornyr du dine lån under "Min konto" på hjemmesiden:

1)Login med dit bibliotekslogin - Brug link til login øverst på hjemmesiden:

Fornyelse af lån

2) Klik på link "Min konto":

Fornyelse af lån

Logger du ind fra en smartphone vil "toppen" af dit skærmbillede se sådan ud:

Login via smartphone

Her finder du "Min konto" under person-ikonet.

3) Du får under "Min konto" forskellige valgmuligheder.
Klik på "Lån" eller i venstremenuen: "Lån, reserveringer og mellemværende"

Fornyelse af lån

4) Du får vist en liste over dine udlån - kronologisk efter afleveringsfristen. Evt. overskredne lån vises øverst.
Det fremgår tydeligt med en rød markering "Dette materiale kan ikke fornys", når fornyelse ikke er mulig

Fornyelse af lån

5) Ved materiale du ønsker fornyet skal du sætte en markering - enten i boksen, der samler materialet efter afleveringsdato eller hvis du kun ønsker at forny enkelte titler, skal du sætte markeringen i boksen ud for den enkelte titel.
 

Fornyelse af lån

6) I dette tilfælde ønskes romanen "Is" fornyet. Markering sættes og der fremkommer en rød knap "Forny valgte". Du foretager fornyelsen, når du klikker på denne knap.

Fornyelse af lån

7) Herefter bringes du tilbage til indgangen til "Min konto" og du får i den røde markering vist bekræftelse på fornyelsen af lånet.

Fornyelse af lån


Fornyelse af materialer som er skaffet fra et andet bibliotek

Når du fornyer dine lån fra et andet bibliotek via hjemmesiden er det med det vi kalder forbehold. Materialet vil uanset hvad stå som værende fornyet det antal dage som er muligt for materialet, f.eks. en bog vil stå som fornyet 31 dage.

Det vil sige, at du skal holde øje med afleveringsdatoen på materialet, da det bibliotek vi har fået materialet fra ikke altid får godkendt din fornyelse med det samme. Sker dette vil vi forsøge at fornye den manuelt. Skulle dette ikke kunne lade sig gøre vil du modtage en sms eller e-mail, hvis du har en af disse to muligheder i din profil, og afleveringsdatoen bliver ændret.