Fjernlån

Et fjernlån er et materiale, som skaffes hjem fra et bibliotek uden for Ballerup Bibliotekerne.

Fornyelse af fjernlån kan ske i den udstrækning, oprindelsesbiblioteket tillader det, dog maksimalt i 3 ekstra låneperioder, og kun såfremt fornyelse foretages rettidigt.

Et fjernlån, som er lånt på Ballerup Bibliotekerne, skal altid afleveres på Ballerup Bibliotekerne. Hvis det bliver afleveret på et andet bibliotek, bliver det først registreret som afleveret den dato, hvor Ballerup Bibliotekerne modtager bekræftelsen fra oprindelsesbiblioteket.