Indmeldelse

Læs hvordan du bliver oprettet som låner på Ballerup Bibliotekerne.

Bliv låner ved hjælp af NemID
Alle over 18 år kan oprette sig selv som lånere på Ballerup Bibliotekerne og i løbet af 20 sekunder få adgang til alle vores materialer og vores digitale tilbud. Det eneste det kræver er NemID. Når man er oprettet, logger man på hjemmesiden med sit cpr. nr. og den pinkode, man selv har valgt. Her opretter du dig.
Bemærk dog, at borgere bosat udenfor Ballerup Kommune har ikke adgang til e-materialer.

Personligt fremmøde
Du kan også møde personligt op på et af vores biblioteker og vise sundhedskort suppleret med anden legitimation med billede.
Når du melder dig ind som låner vælger du selv en pinkode. Den skal du bruge sammen med dit sundhedskort/ lånerkort, når du skal låne. Du låner eller afleverer materialerne ved selvbetjeningsautomaterne.

Indmeldelse af børn kræver stadig fremmøde på biblioteket - indtil videre
Muligheden for, at børn og unge kan oprette sig selv som lånere, mangler stadig. Den nuværende løsning giver unge ned til 15 år mulighed for at oprette sig som lånere, hvis de har NemID. Men efterfølgende skal låneroprettelsen efterbehandles manuelt, da indmeldelsen efter gældende lovgivning kræver underskrift fra forældre eller værge. 

For børn og unge under 18 år kræves, at en af forældrene underskriver en indmeldelsesblanket. Husk at medbringe barnets sundhedskort og indmeldelsesblanketen for børn og unge

Overskridelse af lånetiden
Overskrides lånetiden, skal der betales gebyr efter gældende takst, også selvom du ikke har modtaget en påmindelse eller hjemkaldelse.
Biblioteket påtager sig ikke ansvaret for eventuelle gebyrer opstået i den selvbetjente åbningstid, for eksempel ved manglende adgang på grund af defekt sundhedskort.

Værnepligtige og udlændinge
Værnepligtige og udlændige i Danmark skal vise enten pas, kørekort, diplomatkort, militærkort, asylansøgerkort eller white card.

Slettet fra lånerregister
Hvis du ikke har lånt materialer på biblioteket i 2 år, bliver du automatisk slettet af lånerregistret. Hvis du igen ønsker at låne, skal du indmeldes på ny.