Eksempler på opgaver

Her kan du se eksempler på hvordan du kan gribe det an når du skal skrive en opgave.

Signes SRP

Signe går på gymnasiet og skal skrive sin SRP i engelsk og historie. Hun har valgt emnet The great Gatsby og 1920'ernes USA. Hun går derfor ind på bibliotekets hjemmeside under e-Biblioteket. Her finder hun særligt 3 baser der giver forskellige vinkler på hendes projekt.

Forfatterweb På Forfatterweb søger Signe på Fitzgerald og finder hurtigt frem til et langt portræt af hans liv samt begyndelsen til en analyse af The Great Gatsby. Desuden finder hun her en liste over værker der handler om ham. Hun bestiller dem på bibliotek.dk og går videre til den næste base.

Gale in Context: High School Efter at have fundet viden om Scott Fitzgerald og The Great gatsby vil hun gerne have den historiske vinkel med. Hun vil derfor gerne søge på på det amerikanske samfund i 1920'erne. Ved at søge på henholdsvis 'roaring twenties'og 'great gatsby' på Student Resources in Context finder hun en mængde artikler, billeder og endda videoer om emnet.

Infomedia Da filmen The Great Gatsby jo kom ud i 2013 ser Signe en mulighed for at perpektivere, ikke kun til 20'erne men også til vores samtid. Hun tager derfor ind på biblioteket, finder en computer og åbner Infomedia. Her finder hun en lang række artikler fra 2013 med de kommentarer og debatter filmen satte igang. Hun går ned i informationsøen og får oprettet en printkonto hvorefter hun i ro og mag kan printe de artikler hun skal bruge.

Caspers innovationsopgave

Casper går på HHX og skal skrive opgave i innovation. Han har valgt at at sætte fokus på Legos udvikling.

Faktalink For at skabe et overblik over emnet starter han på Faktalink. her søger han på Lego og finder en oversigt over Lego gennem historien, deres produkter, økonomi og organisation, samt en kildeliste. Han bestiller bøgerne på bibliotek.dk, så han kan hente dem senere.

Bisnode For at få noget mere bagvedliggende information om virksomheden Lego går han herefter ind på Bisnode. Her søger han på Lego A/S og han finder derefter både frem til regnskaber, persongalleri og stamoplysninger.

Infomedia Sidst tager han ind på biblioteket. Han finder en computer og søger Infomedia frem. Her søger han på lego og finder en mængde artikler om den krise Lego har været igennem for nylig og hvordan de med nytænkning og innovation er kommet ud af den. Han har allerede en printkonto, så han printer artiklerne og sætter sig ind i det studierum han lige har booket for at skrive.