Retsinformation

Retsinformation

Adgang
Fri adgang
Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

På retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder, samt i Folketingets dokumenter. Alle dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser, bortset fra de af Folketingets dokumenter, der vedrører Folketingets forhandlinger og § 20 spørgsmål. 

Retsinformation.dk:

  • giver adgang til det fælles, statslige retsinformationssystem og omfatter al dansk lovgivning, der har været gældende fra midt 1980’erne til i dag.
  • sikrer, at der findes ét sted, hvor borgere, virksomheder, offentlige myndigheder mv. kan få adgang til gældende lovgivning i Danmark.
  • opdateres mindst én gang i døgnet med de nye eller ajourførte dokumenter, som Folketinget og ministerierne har frigivet siden sidste opdatering.