Ordbogen.com med Gyldendals Røde Ordbøger

Ordbogen.com

Adgang
Adgang hjemmefra
Få adgang til Gyldendals Røde Ordbøger via ordbogen.com. I søgeboksen søger du i alle ordbøger på én gang, og vælger først derefter hvilken ordbog du vil se opslaget i. Er den ordbog du vil søge i, ikke tilgængelig i søgeresultatet i skærmbilledet, skal du vælge "Alle ordbøger".

Gyldendals Røde Ordbøger: Dansk-Engelsk/Engelsk-Dansk, Dansk-Tysk/Tysk-Dansk, Dansk-Fransk/Fransk-Dansk, Dansk-Spansk/Spansk-Dansk, Dansk-Italiensk/Italiensk-Dansk, Dansk-Svensk/Svensk-Dansk, Dansk-Norsk/Norsk-Dansk.