Kunstindeks Danmark og Weilbachs Kunstnerleksikon

Kunstindeks Danmark og Weilbachs Kunstnerleksikon

Adgang
Fri adgang
Webstedet henvender sig både til professionelle og private brugere, der søger oplysninger om danske kunstnere samt danske og udenlandske kunstværker på danske museer.

Om Kunstindeks Danmark
Kunstindeks Danmark er det centrale register over kunstværker i danske statslige og 
statsanerkendte museers eje. Registeret blev oprettet i 1985 og drives i dag af Slots- 
og Kulturstyrelsen. Museerne registrerer og opdaterer selv oplysningerne.

Om Weilbachs Kunstnerleksikon
Weilbach. Dansk Kunstnerleksikon (ofte kaldt Weilbachs Kunstnerleksikon) er et traditionsrigt 
opslagsværk, hvis 4. udg. rummer knap 8.000 danske billedkunstnere og arkitekter samt 
udenlandske kunstnere med tilknytning til Danmark.

Den seneste udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon udkom i trykt form i 1994-2000. 
Webstedet giver adgang til søgning i den digitale version af denne udgivelse. Af ophavsretlige
 grunde bliver Weilbachs Kunstnerleksikon ikke opdateret, så de viste oplysninger stammer fra 1994, 
hvor redaktionen af den trykte udgave sluttede.