Europa World Plus

Adgang
Adgang hjemmefra
I databasen kan du finde beskrivelser af verdens lande inddelt i 9 regioner og informationerne opdateres jævnligt.

Information om lande
Under de enkelte lande finder du oplysninger om landets:

  • Økonomi 
  • Geografi 
  • Statistik 
  • Regering m.m. 
  • Historie – også den nyere

Information om regioner
Du kan finde artikler som giver overblik over regionernes:

  • Politiske historie og udvikling
  • Religion
  • Emner som er aktuelle for regionen

Under Vesteuropa (region) kan du derfor fx finde essays om det europæiske forsvar, Vesteuropas asyl- og integrationspolitik, EU og islam i Vesteuropa.

Faste emner
Indenfor fast definerede emner har du har mulighed for at lave din egen sammenlignende statistik mellem lande og regioner. Resultatet vises i tabeller og diagrammer; det kan printes og downloades til din egen pc.