Epoke - danske romaner før 1900

Adgang
Fri adgang
Epoke er 1800-tallets litteraturhistorie på internettet og omhandler et udvalg af romankunstens resultater, veje og indsigter fra Jens Baggesen til Johannes V. Jensen.

Portræt af og introduktion til danske forfattere fra 1800-tallet.  Omhandler desuden romanens historie og genrebestemmelse, litterære epoker og ismer: romantik, realisme, naturalisme og symbolisme og forfattere knyttet hertil.

  • Epoke omhandler et udvalg af romankunstens resultater fra 1800-tallet - fra Jens Baggesen til Johannes V. Jensen.
  • Epoke bevæger sig op og ind i 1900tallet, når et forfatterskab og helheden gør det nærliggende.
  • Epoke er en introduktion til det enkelte forfatterskab, og den periode det formes af og er med til at forme. Portrættet er således en kombination af periode- og værkfortolkning.
  • Portrætterne er bygget op omkring værkernes æstetiske, etiske og tekniske investering og niveau med udgangspunkt i forfatterens biografi.
  • Som optakt bringes en guide Romanen - historie og genre, der følges op af en perspektivering på forholdet imellem epokens Dannelses- og udviklingsroman.
  • Epoker og ismer I - III er en idé- og åndshistorisk guide til epokens forskellige litterære stilretninger - romantik, realisme, naturalisme, symbolisme.
  • Epoker og ismer IV - Mytisme er et bidrag til en ny genre- og stilhistorie baseret på en fortolkning af Johannes V. Jensens mytedigtning.
  • Focus på litteraturhistorier undersøger, hvorledes symbolismen bliver fremstillet - eller fortegnet - i en række populære litteraturhistoriske værker til gymnasiet.