Den Danske Ordbog

Adgang
Fri adgang
Den Danske Ordbog beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag.

Den giver besked om ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug. Ordbogen er udarbejdet på grundlag af et stort tekstkorpus og opdateres løbende.