Dansk Kvindebiografisk Leksikon online

Adgang
Fri adgang
KVINFOs leksikon med 1924 biografier om Danmarks mest betydningsfulde og berømte kvinder fra middelalderen til i dag.

Online-udgaven er i udgangspunktet identisk med den trykte udgave. Dvs. at de enkelte biografier fremstår, som da de blev publiceret i den trykte udgave 2000-2001. Dog er der i de tilfælde, hvor den biograferede person er død efter afslutningen af redaktionen af den trykte udgave, indføjet dødsåret i biografien.

Som noget nyt i forhold til den trykte udgave, giver online-udgaven læseren adgang til en lang række andre indgange til værket end den biograferedes navn. Det drejer sig om den biograferedes profession(er), de organisationer, hun enten har været ansat i, valgt til eller oprettet, og de fagområder eller interessefelter, som vedkommende har beskæftiget sig med.

Derudover er det muligt at søge på fødselsår og dødsår, på regioner, på århundreder, på årtier og på den store skare af bidragydere til værket.

For en nærmere redegørelse for de forskellige søgeindgange se venligst søgevejledningen.

Online-udgaven af Dansk Kvindebiografisk Leksikon henvender sig til alle med interesse for danske kvinders liv og historie. Med de mange nye søgeindgange til værket, gives der mulighed for hurtige opslag for den læser, der lige skal chekke et årstal eller som har glemt navnet på fx den første kvindelige borgmester mv.. Men online-udgaven lægger også op til mere systematiske søgninger for den læser, der ønsker at fordybe sig i fx periodestudier, organisationers historie og de mange forskellige kvindenetværk i historien.