Danmarkshistorien.dk

Adgang
Fri adgang
Få adgang til et historieleksikon med artikler om emner, personer og begivenheder.

Danmarkshistorien.dk er et historieleksikon med artikler om emner, personer og begivenheder med ca. 600 opslag, og har derudover bl.a. en kildesamling med ca. 600 historiske kilder i tekst, lyd og billede, en række temaer om historiske emner, og et interaktivt kort over Danmark 1523-2012.