Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal

Adgang
Fri adgang
Få adgang til følgende data: Danmarks Arealinformation, Danmarks Naturdata, Din Natur, Arealnotifikation, Arter, Arealdata og Miljødata

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab ejet af staten, kommunerne og regionerne, der har til formål at understøtte digital miljøforvaltning i Danmark. Grundideen er, at stat, kommuner og regioner inddaterer, opdaterer og henter data fra de samme databaser, og at data også bliver gjort tilgængelig for virksomheder og borgere.

Der er offentlig adgang til følgende 7 data-portaler:

  • Danmarks Arealinformation - se introduktionfilm til Danmarks Arealinformation HER
  • Danmarks Naturdata Her kan du søge arter fundet i forbindelse med myndighedernes naturovervågning og -registrering.
  • Din Natur - er en gratis tjeneste der stilles til rådighed for lodsejere og øvrige der ønsker at holde sig opdateret med den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur.
  • Arealnotifikation - er en gratis tjeneste, der stilles til rådighed for kommuner og øvrige, der ønsker at holde sig opdateret med ændringer i Danmarks Arealinformation.
  • Arter - samler viden om Danmarks Natur. Søg viden i Artsbogen. Se brugernes fund. Bliv bruger af Arter. 
  • Arealdata - data til grøn omstilling
  • Miljødata - udstiller rå-data fra miljøundersøgelser i hav, søer og vandløb. Dataene er er nye og historiske data fra undersøgelser udført af kommuner og regioner samt Miljøstyrelsen.

Det omfatter data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning. Dataene bruges på tværs af en række områder, eksempelvis når borgere henter jordforureningsattester, når kommuner udpeger sprøjtefri områder, eller når staten udarbejder vandplaner, landbrugspakker og regler for spildevand.

Se nedenstående film for at få et indblik i Danmarks Miljøportal.