Danmarks Digitale Nodebibliotek

Adgang
Fri adgang
Digitale faksimiler af nodetryk og -manuskripter.

Som et led i Det Kongelige Biblioteks arbejde med at tilgængeliggøre udvalgte dele af dets samlinger på internettet, udgiver Nationalsamlingsafdelingen en række noder som faksimiler i digital form.

Det drejer sig både om manuskripter og trykte noder, ca. 6200 titler  - nogle er publiceret med henblik på udprintning, andre i højere grad til studiebrug.

Der er særlig fokus på nedenstående emner

Personer:

Emner og repertoire: