Café

Præsentation af caféen på Ballerup Bibliotek

Caféen er åben i tidsrummet mandag - fredag kl. 10:00-15:00.
Mellem jul & nytår holder caféen lukket.

Du finder caféen på Ballerup Bibliotek -  lige ved bibliotekets udstillingsområde "Mødestedet".

Caféen tilbyder kaffe, te, sodavand, kage, sandwichboller samt forskellige lette anretninger til rimelige priser.
I caféen findes desuden diverse læsestof, som gerne må benyttes på stedet.

Menukort:

Menukort til cafeen

Baggrunden for caféen:
Ballerup Kommune har en visionær handicappolitik, der fokuserer på ligebehandling og som vægter respekten for det enkelte menneskes udvikling højt. Vi vil gerne sikre meningsfuld beskæftigelse for borgere med handicap og derfor har Ballerup Bibliotekerne i samarbejde med organisationen ”Dagtilbud for voksne med udviklingshæmning” i Ballerup Kommune igangsat caféprojektet.

Bibliotekscaféen i Ballerup
Det er et cafétilbud for byens borgere samt biblioteksbrugerne med tilberedning og servering af lettere måltider eller kaffe & kage i hovedbibliotekets café på hverdage i dagtimerne.
I bibliotekets cafe vil det være voksne udviklingshæmmede, der både står i køkkenet, tager imod bestillinger og serverer i selve cafeen.

Kontakt til caféen:
Cafe & køkken: 20 24 08 05
E-mail: balbib-cafe@balk.dk

Maja: mf1@balk.dk
Miriam: mhyb@balk.dk
Bente: bgu@balk.dk