Måløv Brugerråd

Præsentation af Måløv Brugerråd

Brugerrådet omkring Kulturhus Måløv blev etableret i 1994 som råd for det daværende Måløv Bibliotek.
Brugerrådet og to repræsentanter fra kulturhuset mødes ofte for at diskutere, hvad der rører sig i og omkring kulturhuset.
Brugerrådet har medindflydelse på, hvilke arrangementer og hvilken profil der skal være i kulturhuset.
Medlemmerne giver en hånd bl.a. ved afvikling af Markedsdag i Måløv og ved Halloween samt andre af kulturhusets arrangementer.

Der afholdes generalforsamling hvert år i november måned.  

Brugerrådets formål og opgaver:

  • Brugerrådet skal arbejde for, at kulturhuset i størst muligt omfang dækker den lokale befolknings ønsker og behov
  • Brugerrådet skal ved aktiv og udadvendt virksomhed søge at udvide kulturhusets berøringsflade i lokalområdet
  • Rådet skal desuden tage aktivt del i kulturhusets virksomhed med ideer, forslag, kritik og evt. hjælp til arrangementsvirksomhed.

Brugerrådets medlemmer 

Finn Eriksson
Carsten B. Jensen
Peter Bohlbro
Lotte Bakhøj
Irene Dali
Britt Moustgaard


Karen  Myhre Jensen (ledelsesrepræsentant)
Camilla Duvald (personalerepræsentant)