Måløv Brugerråd

Præsentation af Måløv Brugerråd

Brugerrådet omkring Kulturhus Måløv blev etableret i 1994 som råd for det daværende Måløv Bibliotek.
Brugerrådet og 2 repræsentanter fra kulturhuset mødes ofte for at diskutere, hvad der rører sig i og omkring kulturhuset. Brugerrådet har medindflydelse på hvilke arrangementer og hvilken profil der skal være i kulturhuset. Medlemmerne giver en hånd med bl.a. ved afvikling af Markedsdag i Måløv og ved Halloween samt andre af kulturhusets arrangementer.

Der afholdes generalforsamling hvert år i november måned.  

Brugerrådets formål og opgaver:

  • Brugerrådet skal arbejde for, at kulturhuset i størst mulig omfang dækker den lokale befolknings ønsker og behov.
  • Brugerrådet skal ved aktiv og udadvendt virksomhed søge at udvide kulturhusets berøringsflade i lokalområdet.
  • Rådet skal desuden tage aktivt del i kulturhusets virksomhed med idéer, forslag, kritik og evt. hjælp til arrangementsvirksomhed.

Brugerrådets medlemmer:
Anders Videriksen (talsmand for brugerrådet)
Finn Eriksson
Carsten B. Jensen
Peter Bohlbro
Lotte Bakhøj
Irene Dali
Karsten Kriegel

Karen  Myhre Jensen (ledelsesrepræsentant)
Pia Ostenfeldt (personalerepræsentant)