Måløv Brugerråd

Brugerrådet omkring Kulturhus Måløv blev etableret i 1994 som råd for det daværende Måløv Bibliotek. Således fylder rådet 30 år næste år, and still going strong!

Brugerrådet og to repræsentanter fra kulturhuset mødes fem gange i løbet af året for at diskutere hvad der rører sig i og omkring kulturhuset.
Brugerrådet har medindflydelse på, hvilke arrangementer og hvilken profil der skal være i kulturhuset.
Medlemmerne giver en hånd med, bl.a. ved afvikling af husets små og store aktiviteter gennem året, og kommer gerne med egne input til forbedringer, aktiviteter og nye tiltag.

Der afholdes generalforsamling hvert år i november måned.  I 2023 var det den 27. november, hvor vi fik valgt tre nye medlemmer til rådet. Tillykke til dem og os!
Alle er velkomne til generalforsamlingen, og man kan stille op til Brugerrådet, hvis man er over 16 år og bosat i Ballerup kommune. 
Kulturhus Måløv og Ballerup Bibliotekerne opfordrer alle nysgerrige til at komme og høre om det spændende arbejde, og overveje at opstille.


Brugerrådets formål og opgaver:

  • Brugerrådet skal arbejde for, at kulturhuset i størst muligt omfang dækker den lokale befolknings ønsker og behov.
  • Brugerrådet skal ved aktiv og udadvendt virksomhed søge at udvide kulturhusets berøringsflade i lokalområdet.
  • Rådet skal desuden tage aktivt del i kulturhusets virksomhed med ideer, forslag, kritik og evt. hjælp til arrangementsvirksomhed.
  • OBS - Brugerrådet er ikke en forening. Der skal derfor hverken findes en kassér, en webmaster eller lignende roller.

Brugerrådets medlemmer 

Talsperson: Helle Rønne

John Gulløv
Thea Sterndorff
Jordi Steen Forteza
Carsten B. Jensen
Peter Bohlbro
Irene Dali
Britt Moustgaard


Noa Karen Rathje (ledelsesrepræsentant)
Cecilia Marini (personalerepræsentant)