Måløv Brugerråd

Præsentation af Måløv Brugerråd

Brugerrådet omkring Kulturhus Måløv blev etableret i 1994 som råd for det daværende Måløv Bibliotek.
Brugerrådet og en repræsentant fra kulturhuset mødes ofte for at diskutere, hvad der rører sig i og omkring kulturhuset.
Brugerrådet har medindflydelse på, hvilke arrangementer og hvilken profil der skal være i kulturhuset.
Medlemmerne giver en hånd bl.a. ved afvikling af husets større aktiviteter gennem året.

Der afholdes generalforsamling hvert år i november måned.  

Brugerrådets formål og opgaver:

  • Brugerrådet skal arbejde for, at kulturhuset i størst muligt omfang dækker den lokale befolknings ønsker og behov
  • Brugerrådet skal ved aktiv og udadvendt virksomhed søge at udvide kulturhusets berøringsflade i lokalområdet
  • Rådet skal desuden tage aktivt del i kulturhusets virksomhed med ideer, forslag, kritik og evt. hjælp til arrangementsvirksomhed.

Brugerrådets medlemmer 

Talsperson: Helle Rønne

Finn Eriksson
Carsten B. Jensen
Peter Bohlbro
Lotte Bakhøj
Irene Dali
Britt Moustgaard


Noa Karen Rathje (ledelsesrepræsentant)
Cecilia Marini (personalerepræsentant)