Sprog og leg

På børnebiblioteket findes en samling materialer til mindre børn, som har brug for ekstra støtte til sproglig udvikling. I samlingen findes memory, billedlotto, lydspil, følespil og mange andre materialer.

Ved at lege med sproget kan man styrke barnets brug af begreber, forholdsord og sætninger. Nogle spil er velegnede til at styrke iagttagelse, koncentration, hukommelse og omverdensforståelse.
Samlingen kan bruges af tale-, læse- og ressourcepædagoger og forældre.

Se udvalget af bibliotekets sprog og leg materialer:
Sprogleg - begreber og omverden
Sprogleg - farver og former
Sprogleg - kroppen og sanserne
Sprogleg - leg med lyde
Sprogleg - ord og sætninger
Sprogleg - skelne og iagttage
Sprogleg - bøger
Sprogleg - alle