Biblioteksvagten

Biblioteksvagten er de danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste. Du kan her få svar på faktuelle spørgsmål, hjælp til søgestrategi, henvisninger til bøger, artikler, webressourcer, m.m.

Hvad er Biblioteksvagten.dk?

 • Biblioteksvagten er de danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste. Du kan her få svar på faktuelle spørgsmål, hjælp til søgestrategi, henvisninger til bøger, artikler, webressourcer, m.m.
 • Biblioteksvagten er et samarbejde mellem 55 folkebiblioteker og 6+ forskningsbibli-oteker i Danmark
 • Biblioteksvagten fungerer som callcenter for medlemsbibliotekernes selvbetjente biblioteker
 • Spørgsmål til Biblioteksvagten behandles fortroligt.

Hvem henvender vi os til?

 •  Biblioteksvagten henvender sig til alle borgere i Danmark og besvarer spørgsmål om alt mellem himmel og jord.

Hvordan kan man spørge?

Desuden er det muligt at stille spørgsmål direkte fra fx bibliotek.dk og flere folkebibliotekers hjemmesider.

Hvornår kan vi træffes?

 • Mandag til torsdag kl.8-22
 • Fredag kl.8-20
 • Lørdag kl.8-16
 • Søndag kl.14-22

Spørgsmål vedrørende forskning og opgaver på videregående uddannel-ser/universiteter besvares mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Hvor hurtigt svarer vi?

 • Spørgsmål stillet i den bemandede åbningstid søges besvaret her og nu. 
  Det tilstræbes, at alle får svar inden for den angivne tidsfrist og senest inden for 24 timer.
 • Spørgsmål vedrørende forskning og opgaver på videregående uddannel-ser/universiteter besvarer vi mandag-fredag kl. 09.00-15.00
 • Spørgsmål stillet uden for den bemandede åbningstid vil blive besvaret hurtigst mu-ligt efter åbningstids begyndelse.


Hvad koster det at spørge?

 • Biblioteksvagtens service er gratis
 • Ønskes der udført gebyrbelagte databasesøgninger el.lign. laves særskilt aftale herom i henhold til det besvarende biblioteks prispolitik

Vi påtager os ikke

 • Biblioteksvagten foretager ikke fuldstændige litteratursøgninger ligesom omfattende emneforespørgsler ikke vil kunne forventes besvaret fuldt ud.
 • Biblioteksvagten påtager sig ikke fortolkninger af bøger/forfatterskaber eller juridiske spørgsmål.

Ansvar

 • Biblioteksvagten påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af anvendelsen af informationer mm. fra Biblioteksvagten.dk, uanset om informationerne måtte vise sig at være fejlagtige.
 • Biblioteksvagten påtager sig derudover intet ansvar for indholdet på andre websites, som Biblioteksvagten.dk linker til.