Om dette arrangement

Tid
11:00 - 15:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Target
For voksne
Godt og blandet

Inspirationsdag om FNs verdensmål

17.11.21
Bliv frivillig i et meningsfuldt fællesskab, hvor verdensmål bliver til hverdagsmål

Invitation

I projektet ’Sammen om verdensmål’ skal vi omsætte FN’s verdensmål til hverdagsmål ved at skabe bæredygtige fællesskaber i lokalområdet.

Er du typen, der elsker at hjælpe din nabo, eller drømmer du om at dyrke en byhave, så byen myldrer af vilde blomster og sommerfugle? Har du lyst til at give dit gamle tøj nyt liv, eller har du ideer til, hvordan man får mere ud af råvarerne og undgår madspild?

Hvis du kan nikke ja til ovenstående, eller bare gerne vil være med i et handlefællesskab, der bidrager til FN´s Verdensmål, så kom til inspirationsdag på Ballerup Bibliotekerne.
Dagen styres af cand.psych. og ph.d. i bæredygtighedspsykologi, Simon Elsborg Nygaard.
Dagen bliver en blanding af oplæg, workshop og dialog.

Program for dagen

11.00 - 11.40: Hvad er verdensmål – og hvorfor er de relevante for dig?
11.40 - 11.50: Pause med kaffe/te
11.50 - 12.30: Hvad synes du er vigtigt, og hvad vil du gerne?
12.30 - 13.15: Pause med smørrebrød
13.15 - 14.00: Sådan skaber vi engagement og handlekraft ift. at komme videre med vores bæredygtige ideer.
14.00 - 14.10: Pause med kaffe/te og kage
14.10 - 15.00: Hvad gør vi nu? Her kigger vi fremad og bliver konkrete ift., hvad vi vil og hvordan vi kan gøre det i fællesskab med andre.
 

Om oplægsholderen

Simon E. Nygaard er cand.psych. og ph.d. i bæredygtighedspsykologi. Han har specialiseret sig i psykologiske og menneskelige aspekter af bæredygtighed og FN´s Verdensmål.
Psykologiske aspekter af bæredygtighed kan handle om menneskers holdninger, værdier, trivsel, motivation, engagement og ikke mindst deres adfærd.

Hvis du efter inspirationsdagen stadig er interesseret, kan du deltage i et forløb som Ballerup Bibliotekerne faciliterer.
Forløbet bliver tilrettelagt ud fra de interesser og ønsker, som du og de øvrige deltagere har.
Forløbet strækker sig over 6-10 mødegange i perioden november 2021 til maj 2022.

Vores håb er, at handlefællesskaberne selv fortsætter efter maj 2022, når vi giver slip i deltagerne.

Det praktiske

Tidspunkt: 17. november 11:00-15:00
Sted: Ballerup Bibliotekerne, Banegårdspladsen 1 i mødelokalet Laboratoriet 
Forplejning: Let frokost samt kaffe i løbet af dagen.

Hvem kan tilmelde sig? 

Ballerup Bibliotekerne søger dig, som er nysgerrig og har lyst til at være med i et handlende fællesskab for en mere bæredygtig verden.

Tilmelding

Skriv til Projektleder for ”Sammen om Verdensmål” Pil Hodal på pilh@balk.dk
Tilmeldingen lukker 15. november kl. 12:00 – af hensyn til forplejning.