Læsekredse

En læsekreds er en gruppe mennesker, som jævnligt mødes og taler om bøger. Bøgerne vælger læsekredsen selv. Nogen læsekredse mødes privat, andre låner bibliotekets eller kulturhusets lokaler.

Hvorfor en læsekreds?
Du møder nye mennesker, bliver præsenteret for andre tanker og ideer, får en dybere indsigt via læsning og diskussion af teksten, bliver bedre til at forholde sig til bogens indhold.

Læsekredse findes i flere variationer, antallet af medlemmer varierer fra en lille gruppe på 4-5 stykker til en stor forsamling på 25. De fleste læsekredse følger en bestemt læseplan, hvor medlemmerne på skift vælger de titler, man skal læse. Ordstyreren kan være en fast person eller den, som har valgt bogen.

Ballerup Bibliotekerne kan formidle kontakt mellem læsekredsinteresserede. Aflever en seddel med dit navn, adresse og tlf.nummer på en af afdelingerne under Ballerup Bibliotekerne. Biblioteket indkalder de interesserede, når der er personer nok til en ny læsekreds.

Virtuelle læsekredse
Litteratursiden.dk er en hjemmeside med fokus på skønlitteraturen. Her finder du ikke kun anmeldelser, inspiration til god læsning, litteraturanalyser og forfatterportrætter, men også flere læseklubber, hvor folk mødes via nettet for at dele deres læseoplevelser med andre. Besøg det virtuelle bogunivers og bliv inspireret.

Biblioteket kan hjælpe læsekredse med:

 • At hver læsekreds får en kontaktperson på biblioteket/kulturhusene.
 • At administrere læsekredsenes bogbestillinger.
 • At bøgerne er klar til afhentning på aftalte datoer til læsekredsens medlemmer. Vi kan skaffe de fleste bøger. Dog ikke helt nye bøger, eller bøger, der er meget efterspurgte.
 • At læsekredsene får mulighed for at låne mødelokale i åbningstiden.
 • Jævnligt at afholde bogcafé med vejledning og inspiration til bogvalg.
 • At vejlede, så kredsens medlemmer kan finde anmeldelser mm.
 • At formidle kontakt for interesserede til eksisterende læsekreds eller hjælp til at starte ny læsekreds.
   

Vi forventer:

 • At læsekredsen udpeger en kontaktperson/formand, som er bindeled mellem kredsen og biblioteket/kulturhusene.
 • At læsekredsens kontaktperson/formand sender en halvårlig liste med sæsonens bogønsker med afhentningsdatoer. Listen skal desuden indeholde medlemmernes navne og lånerkortnummer/cpr. nr.
 • Termin for forårsliste: skal senest være os i hænde den 15. November.
 • Termin for efterårsliste: skal senest være os i hænde den 15. maj.

Der er tilknyttet læsekredse til Ballerup Bibliotek, Kulturhus Måløv og Skovlunde Kulturhus.